Pro lékaře

Vážené kolegyně, vážení kolegové,váženf klienti
 
tato laboratorní příručka je věnována všem, kteří potřebují informace o naší laboratoři, o naší práci a našich pracovnicích. Je určena lékařům, zdravotnim sesitfárn i pacientům. Lalbe-rtornl pl-fruNa obsahuje všechny nežbytne Informace pro 5112 dnou a bezproblernovou spolupráci 5 naši laboratoři. V případě jakýchkoliv dotazů se můžete kdykoliv obrátit na kontakty uvediené v této příru.čce nebo rw webových stránkách naší laboratoře, Jsme Vám kdykoliv k dispozici.... 
 
Obsah laboratorní phiruičky byl koncipován v souladu s normou CSN ENI50 15189 Zdravotnické laboratoře - zvláštní požadavky na jakost a způsobilost.
 
Doufáme, že v ní naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spulupráci. 
 
Laboratorní př fruka v aktuální  podobě je Vám vždy k dispozici na našich webových stránkách www.sanglab.cz.
 
Máte-II zájem o výtisk příruičky„ kdykoliv se na nás obraťte.